Weekend 3

In het 3de weekend werken we de hormonale assen verder uit en doen een uitbreiding naar o.a. neurotransmitters en hoe erop in te werken. Hiermee gaan we naar de essentie van de neuro-endocrino-immunologie. Dit combineren we met o.a. een meer diepgaande toepassing van orthomoleculaire geneeskunde, zeker wat de aspecten auto- & paracriene, endocriene en neurocriene communicatie betreft. We bespreken zeer grondig de invloed ‘op’ en ‘van’ de vloeistofdynamica en verteringsprocessen, in het licht van de volledige humane fysiologie.

Blaas en baarmoeder zullen ook worden besproken. Belangrijk is hierbij zeker de oriëntatie ervan binnen de psycho-neuro-endocrino-immunologie. De aandacht ligt, zoals altijd op: ‘Hoe zo snel mogelijk positieve effecten te verkrijgen zijn’. Daarbij worden linken naar vruchtbaarheid niet uit de weg gegaan.

Verder komt de ‘drie-éénheid’: Biomechanica-Biochemica-Emotie’ diepgaander aan bod en hoe dit geïntegreerd aangepakt kan worden bij gevorderde problemen’, hier bekeken in het licht van beschavingsziekten. We denken dan aan Chronic Low-Grade Inflammation, Metabool Syndroom, Stress, Burn-Out,… .

Dit alles plaatsen en bespreken we vanuit het lichaam als totaliteit in en met zijn omgeving.

Onze benadering verschilt van de technieken die je hebt geleerd tijdens de basis osteopathie opleiding. We zien verschillende aspecten van directe en indirecte aanpak, we hebben het over ‘rebound applicaties’ zowel op directe als indirecte manier. Doch ligt onze hoofdaanpak bij ‘focused listening’, mijns inziens bevat dit de sleutel tot de ideale ‘approach’ naar Form/ Systeem/Weefsel/ Orgaan. Tevens biedt dit gelijktijdig een constante controle van de richting waarin je aanpak de situatie laat evolueren. 

Tevens zullen we ook aandacht hebben voor ‘manipulaties’ van zowel cervicale, thoracale als lumbale segmenten, inclusief ‘de overgangen’. Ook hier hetzelfde, het is geen herhaling van reeds-geleerde technieken, we werken met het idee van focus, zonder onszelf te verliezen tijdens het focussen. We zien een erg specifieke reverse-stance-lumbar-manipulation, met zeer makkelijke, doch extreme focus op het segment. We zien ook ultra-short, maar directe thoracale manipulaties en gefaciliteerde hoog-cervicale manipulaties.

We bouwen verder op de reeds bestaande kennis en ‘handling-skills’ en gaan dat verfijnen tot een erg effectieve aanpak met een meer-gewenst resultaat.

Inschrijven

Volgende opleidingen

Scroll naar top