Weekend 2

Tijdens het 2de weekend gaan we verder waar we in het voorheen zijn opgehouden. We beginnen met een minimale herhaling over de maag en lever, en bespreken de resterende ideeën en ‘approaches’.

Natuurlijk zullen er ook nieuwe inzichten worden toegelicht. Ons doel is om de aanpak rond het gastro-intestinale kanaal (GIT) te finaliseren dit weekend, waarbij we ook bespreken en toelichten hoe we dit verder bij kinderen en baby’s kunnen toe passen.

Vervolgens bespreken we een aanpak voor hart, longen en nieren.  Wat ons leidt tot het hormonale systeem. Dit kunnen we onmogelijk volledig afkrijgen. We zullen echter wel tot een werkbare ‘tool’ komen. Dit zal in eerste instantie in het kader van stress beschouwd en besproken worden. We zullen ook tests zien waarbij we de individuele reactie op stress praktisch nagaan. Waar mogelijk blijven we verder werken met onze manuale diagnostiek en waar nodig bespreken we gevorderde onderzoeksmethodes. Ook zullen we bijkomende voedingsmanipulaties en orthomoleculaire benaderingswijzen verder uitdiepen, zeker een uitbreiding en vervolg op wat we in het vorige weekend gezien hebben.

Inschrijven

Volgende opleidingen

Scroll naar top