Orthologicae

Orthologicae

Orthologicae is een interpretatie van osteopathie, waar we teruggaan naar osteopathie-doceren zoals AT Still het bedoelde, focus op kennis, diagnostiek & epistemologie, in een filosofisch kader.

Aankomende opleidingen

Nieuwe data weldra online

Applied Evolution, Morphology, Physiology, Neurology, Nutrition & Orthomolecular Medicine.

We nemen geen blad voor de mond, en hebben het over de essentie van een osteopathische ‘approach’, waarmee je echt iemand kan helpen, in de totaliteit van zijn problematiek. 

Ook nu zijn we niet gebonden aan richtlijnen, beperkingen, regels of directieven van andere beleidmakers of osteopathie opleidingen. We bespreken, oefenen en ervaren verschillende mogelijkheden van extreme focus ‘to the segment’, dit zowel in diagnostiek als in manipulatie via fysiologische, neurologische, nutritionele of orthomoleculaire benaderingen.

Orthologicae

Orthologicae is een interpretatie van osteopathie, waar we teruggaan naar osteopathie-doceren zoals AT Still het bedoelde, focus op kennis, diagnostiek & epistemologie, in een filosofisch kader. Het toepassen en integreren van Orthologicae in de dagelijkse praktijk wordt een ‘van-zelf-sprekend-heid’, louter wat technieken kopiëren en/of nadoen is triviaal, hier leer je zelf denken. Uiteraard zijn er oefenmomenten waarin praktisch wordt gewerkt om de opgedane kennis verder in ‘kunnen’ en zelfs in ‘onbewuste bekwaamheid’ om te zetten.  

We zijn allemaal uniek en wat voor de ene makkelijk lukt, is voor een andere haast onmogelijk, met bovenstaande aanpak blijkt dit geen probleem te zijn

Filosofie

In Orthologicae pogen we een zo volledig mogelijk beeld van de mens in zijn directe omgeving (intern en extern), maar ook in zijn sociaal leven te krijgen. Filosofie en de wetenschap van ‘complexity kunnen (ZULLEN) we niet uit de weg gaan. Alles is gebaseerd op hoe we ‘forms & systems’ zien en tegenkomen in de natuur, doorheen de verschillende dimensies ‘in’ en ‘met’ hun ‘environment’, met het daarbij bijhorend ‘emergent’ gedrag, rekening houdend met hiërarchie en chronologieDeze principes zijn de absolute rode draad doorheen Orthologicae. Hierdoor mogen we wel spreken van Osteopathy ‘in true sense’, zoals we denken dat Dr. Still het bedoelde.

De voertaal is ‘Vlaams’, in België en Engels in het buitenland, tenzij anders opgelegd door de organisatie.

We beperken het maximum aantal deelnemers. Moesten we het vereiste minimum echter niet halen, zal de cursus uitgesteld worden naar een latere datum.

Om Orthologicae volledig te doorgronden hebben we minimaal 3 weekends nodig, let wel, enkel het eerste weekend is een 3 dagen weekend (vrijdag-zondag), de volgende 2 weekends hebben 4 dagen (vrijdag-maandag). 

Focus

Orthologicae zal een zeer belangrijke focus op diagnostiek, viscera, neurologie, voeding en orthomoleculaire geneeskunde hebben. Hierbij besteden we veel aandacht aan de ‘drie-éénheid’: biomechanica-biochemica-emotie en zijn we doorheen het volledige verhaal altijd met de 4 ‘communicatie-wegen’ van ons lichaam bezig: de autocriene-paracriene-endocriene en neurocriene wegen.

Deze ‘communicatie-wegen’ zijn een onderdeel van onze fysiologische aanpak, samen met vloeistof-dynamica en vertering. Dit komt als een rode draad terug doorheen de volledige reeks van Orthologicae. Het wordt verder besproken vanuit en in zijn embryologisch-cytologisch-histologisch en anatomische kader.

Om het makkelijker te maken houden we, zeker in het begin, een duidelijke structuur aan en bespreken we onze aanpak vanuit ‘Form/System/Tissue/Organ’.

Opleidingen

Weekend 1

In het 1ste weekend gaan we na een evolutionaire intro, naadloos over in de embryologische ontwikkeling van o.a. de ‘frontier tissues’ectoderm – endoderm met veel nadruk op de mucosale membranen

Weekend 2

Tijdens het 2de weekend gaan we verder waar we in het voorheen zijn opgehouden. We beginnen met een minimale herhaling over de maag en lever, en bespreken de resterende ideeën en ‘approaches’.

Natuurlijk zullen er ook nieuwe inzichten worden toegelicht. Ons doel is om de aanpak rond het gastro-intestinale kanaal (GIT) te finaliseren dit weekend, waarbij we ook bespreken en toelichten hoe we dit verder bij kinderen en baby’s kunnen toe passen.

Weekend 3

Tijdens het 2de weekend gaan we verder waar we in het voorheen zijn opgehouden. We beginnen met een minimale herhaling over de maag en lever, en bespreken de resterende ideeën en ‘approaches’.

Natuurlijk zullen er ook nieuwe inzichten worden toegelicht. Ons doel is om de aanpak rond het gastro-intestinale kanaal (GIT) te finaliseren dit weekend, waarbij we ook bespreken en toelichten hoe we dit verder bij kinderen en baby’s kunnen toe passen.

Praktisch

We starten om 9.00h en eindigen om 17.00h, de laatste dag (eerste weekend is dat dan de zondag, weekend 2 & 3 is dat maandag) eindigen we rond +/-14u00. ’s Middags wordt er een lunch voorzien.

De cursus vindt plaats op de site van het ZOL, Ziekenhuis Oost Limburg, Campus UCLL, Schiepse Bos 5, 3600 Genk.

De kostprijs van een weekend is €950. Verdere details rond de financiële afhandeling worden u bezorgd zodra u ingeschreven bent voor de cursus.

Vlaamse deelnemers (KMO of vrij-beroeper) hebben de mogelijkheid om voor ‘KMO-portefeuille’ tussenkomst te kiezen, hiermee sponsort de Vlaamse overheid deze erkende opleiding tot 30%.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op

Scroll naar top